Jak pracować zdalnie cyberbezpiecznie i zgodnie z prawem?

Category:

1. Zdalne zatrudnienie pracowników– czy nastąpi era pracy bez kontaktu z innymi pracownikami?
W pierwszej części odpowiemy czy praca zdalna pozostanie z nami po zakończeniu COVID-19 i dlaczego nie jest to takie pewne. Odpowiedzi będziemy udzielać kompleksowo, zaczynając od przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej przez ZOOM i TEAMS i wymogach z tym związanych, przechodząc przez podpisanie umowy lub może jej brak, formę ewentualnej umowy, a kończąc na tym czy w ogóle kontakt fizyczny między pracodawcą, a pracownikiem oraz między pracownikami musi nastąpić.

2. Zapewnianie narzędzi pracy– Dlaczego pracownik w czasie pracy powinien przeglądać LinkedIn (dlaczego nie Tik Tok) oraz czy komputer i telefon pracodawcy jest bezpieczniejszy.
W drugiej części przejdziemy do kwestii technicznej. Odpowiemy na pytania czy pracodawca zawsze musi zapewnić pracownikom sprzęt do pracy i dlaczego nie (zawsze). Jak patrzy na to prawo, a jak zwykła odpowiedzialność za pracę.

Czy na sprzęcie zapewnionym przez pracodawcę pracownik może przeglądać facebook’a i instagram, a może linkedin i dlaczego odpowiedź brzmi TAK.

3. Praca w modelu BYOD, CYOD i COPE; – W pierwszej kolejności rozszyfrujemy powyższe skróty, a następnie zaproponujemy najbardziej optymalny model z punktu widzenia pracodawcy i z punktu widzenia pracownika.

4. Ewidencja czasu pracy – czy pracowników zdalnych powinniśmy kontrolować tak samo jak w biurze?
Tutaj zastanowimy się jak skutecznie rozliczyć wykonaną (lub nie) pracę nie obawiając się o wkroczenie w prywatne życie pracownika. Sprawdzimy także co w sytuacji, gdy pracownik nie odzywa się pomimo zleconej mu pracy oraz czy należy mu się pełne wynagrodzenie za brak wykonanych zadań i dlaczego (prawie zawsze) tak.

Podejdziemy do tego też od drugiej strony. Sprawdzimy, czy praca po godzinie 18 zawsze jest pracą w godzinach nadliczbowych oraz czy za taką pracę należy się wyższe wynagrodzenie.

5. Rozwiązywanie umów z pracownikami zdalnymi – dlaczego tradycyjny list jest mało skuteczny i czym możemy go zastąpić?
Kończąc kwestię czysto HR-ową rozpatrzymy także mniej przyjemny temat. Odpowiemy czy lepiej zwalniać przez ZOOM, teams, messenger czy przez mail oraz dlaczego nie wypowiemy skutecznie umowy tradycyjnym listem poleconym. Rozpatrzymy także czy skan wypowiedzenia wysłany mailem jest wystarczający, a także czy lepszy jest kwalifikowany podpis elektroniczny i co w sytuacji gdy pracownik nie ma dostępu do przeglądarki xml?

6. Cyberbezpieczeństwo – Czy praca zdalna wymaga podjęcia dodatkowych działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji? Czy pracodawca może odpowiadać za niefrasobliwość swoich pracowników? Czy przepisy regulacyjne dotyczące cyberbezpieczeństwa odnoszą się do pracowników?

Bartosz Ulczycki

Position: DGTL

Bartosz jest studentem prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. wspomagając prawników w sporach przed sądami arbitrażowymi oraz w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW – wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności pomagał osobom z problemami natury prawnej, których status materialny nie pozwalał na pokrycie kosztów profesjonalnego pełnomocnika.

Jego zainteresowania zawodowe skupiają się w obrębie prawa gospodarczego oraz prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego prawa pracy.

Prywatnie interesuje się piłką nożną oraz historią.

Bartosz Ulczycki

DGTL

Bartosz jest studentem prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w...

Joanna Namojlik

Position: DGTL

Joanna zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w tym w szczególności sprawami związanymi z zatrudnianiem pracowników oraz „trudnymi zwolnieniami” pracowników wysokiego szczebla.

Joanna posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych  w sprawach o roszczenia wynikające z rozwiązywania umów o pracę, o mobbing i dyskryminację, o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także w sporach z ZUS, Państwową Inspekcją Pracy.

Ponad powyższe Joanna posiada doświadczenie reprezentowania klientów w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń, w tym przygotowywania stanowisk reprezentowanych podmiotów nakierowanych na minimalizację ryzyk przegrania postępowania.

Studiowała prawo na Uniwersytecie w Białymstoku oraz na Uniwersytecie Warszawskim Jest Adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W wolnym czasie lubi podróżować, poznawać nowe miejsca oraz gotować.

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Joanna Namojlik

DGTL

Joanna zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w tym w szczególności...

Michał Kibil

Position: DGTL

Michał doradza oraz szkoli we wszelkich kwestiach związanych z szeroko pojętą tematyką zatrudniania pracowników, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Jest jednym z partnerów prawnych Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

 

Michał kompleksowo wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu projektów z zakresu nowych technologii, w tym opartych na Blockchain, AI, machine learning oraz IOT. Jest specjalistą z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania własnością intelektualną w rozwiązaniach technologicznych. Posiada zróżnicowanie doświadczenie projektowe w pracy z klientami na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa: od wspierania startup-ów (w tym na etapie pozyskiwania finansowania w oparciu o rozwiązania takie jak ICO, crowfunding, czy też z VC) przez zabezpieczanie know-how spółek technologicznych, analizy prawnego background’u dla budowanego narzędzia, tworzenie ram prawnych dla wprowadzanych technologii, aż po bieżące doradztwo przy rozwoju gotowego produktu. Przez ostatnie lata zaangażowany w analizy wpływu nowoczesnych technologii na kwestie zatrudnienia i prawa pracy, w szukanie nowych zastosowań technologii Blockchain, a także rozwój regulacji w obszarze przepływu danych.

Michał z entuzjazmem popularyzuje wiedzę na temat nowych technologii regularnie występując w roli prelegenta na wiodących kongresach poświęconych nowym technologiom takich jak Blockchain Alliance czy Ogólnopolski Kongres Profesjonalistów IT, a ostatnio jako mentor na Global Legal Hackathon 2019. Bierze także udział w podcastach, audycjach radiowych czy szkoleniach organizowanych przez ogólnopolskie firmy szkoleniowe. Jest jednym ze współautorów eksperckiego Raportu Blockchain w Polsce przedstawiającego możliwości wykorzystania tej technologii w różnych sektorach gospodarki.

 Wśród dotychczasowych klientów Michała znajdowały się startup’y technologiczne, firmy z sektora finansowego, firmy z sektora IT, czy też międzynarodowe firmy z sektora e-commerce. Michał prowadzi warszawski oddział kancelarii szeroko wspierając przedsiębiorstwa z sektora IT, e-commerce oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Prowadząc szkolenia Michał przekazuje praktyczną wiedzę, której zakres każdorazowo dostosowuje pod indywidualne potrzeby grupy, a każde szkolenie traktuje jako proces nakierowany na efektywne przekazanie wiedzy i wymianę doświadczeń.

Michał studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kończył także podyplomowe studium prawa pracy. Michał jest Adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, gdzie od 2019 r. szkoli także aplikantów adwokackich m.in. w obszarze wykorzystania nowych technologii.

Michał Kibil

DGTL

Michał doradza oraz szkoli we wszelkich kwestiach związanych z szeroko...

Ireneusz Piecuch

Position: DGTL

polski prawnik i menedżer z prawie 30-letnim doświadczeniem w pracy dla polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce i za granicą (jako prawnik lub zarządzający biznesem). Irek posiada doświadczenie w zakresie transformacji cyfrowej, strategii i zarządzania zmianą, a od strony prawnej w zakresie: cloud computingu, cyberbezbpieczeństwa, technologii informatycznych, własności intelektualnej, outsourcingu, ale także prawa korporacyjnego (M&A). Irek pracował przez prawie 14 lat dla IBM, dla Orange w Polsce (również jako członek zarządu), Poczty Polskiej (jako zastępca dyrektora generalnego), międzynarodowej kancelarii prawnej (globalny partner praktyki komunikacyjnej). Od 2019 roku Irek jest Partnerem Zarządzającym kancelarii IMP – kancelarii prawej zorientowanej na technologię.

Ireneusz Piecuch

DGTL

polski prawnik i menedżer z prawie 30-letnim doświadczeniem w pracy...