„Jak kupować cyberbezpiecznie”?

Category:

Termin: druga/trzecia dekada czerwca.

W trakcie webinarium omówione zostaną zagadnienia o charakterze prawno-regulacyjnym i technologicznym związane z przeprowadzeniem postępowania zakupowego dotyczącego  produktów/usług teleinformatycznych z punktu widzenia ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem. Omówimy istniejące przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa, wytyczne organów administracji, konkretne zagadnienia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania zamówieniowego – także pod katem konstruowania SIWZ.

Paweł Trojan

prawnik z wieloletnim doświadczeniem procesowym, specjalizujący się w prawnej oraz organizacyjnej obsłudze budowlanego procesu inwestycyjnego, w prawie zamówień publicznych, obsłudze spółek prawa handlowego, nieruchomościach oraz prawie nowych technologii. Od 2010 r. do 2019 r. członek KIO, pełniący funkcję Prezesa Izby w latach 2013–2016. Autor dziesiątek publikacji z zakresu zamówień publicznych. Paweł dobrze wie, jak radzić sobie z zakupami technologii w trybie zamówień publicznych oraz jak okiełznać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Paweł Trojan

Ireneusz Piecuch

Position: DGTL

polski prawnik i menedżer z prawie 30-letnim doświadczeniem w pracy dla polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce i za granicą (jako prawnik lub zarządzający biznesem). Irek posiada doświadczenie w zakresie transformacji cyfrowej, strategii i zarządzania zmianą, a od strony prawnej w zakresie: cloud computingu, cyberbezbpieczeństwa, technologii informatycznych, własności intelektualnej, outsourcingu, ale także prawa korporacyjnego (M&A). Irek pracował przez prawie 14 lat dla IBM, dla Orange w Polsce (również jako członek zarządu), Poczty Polskiej (jako zastępca dyrektora generalnego), międzynarodowej kancelarii prawnej (globalny partner praktyki komunikacyjnej). Od 2019 roku Irek jest Partnerem Zarządzającym kancelarii IMP – kancelarii prawej zorientowanej na technologię.

Ireneusz Piecuch

DGTL

Józef Sulwiński

Ekspert posiadający obszerną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Pracował na stanowiskach kierowniczych w banku, firmie telekomunikacyjnej oraz firmie strategicznej dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Budował i kierował doradztwem IT/OT w jednej z największych światowych firm doradczych. Szkolił się w ośrodkach akademickich takich jak Harvard Business School oraz Carnegie Mellon University. Ukończył program szkoleniowy z zakresu budowy i zarządzania zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa ufundowany przez Departament Obrony USA.

Józef Sulwiński

Rodzaj akredytacji na webinaria

Cena regularna, Członek KIGEiT, Klient Kancelarii, Klient SEQRED