Tomasz Bukowski

Tomasz Bukowski

Position: Kancelaria MEDIA

Ekspert ds. regulacji rynku – ekspert ds. regulacji, posiada bogate doświadczenie w zakresie regulacji rynku. Przez 5 lat był Naczelnikiem Departamentu Telekomunikacji, gdzie zajmował się m.in. opracowaniem Prawa telekomunikacyjnego z 2004 r. w zakresie regulacji rynku hurtowego. Następnie przez 8 lat zajmował się sporami międzyoperatorskimi oraz dostępem do budynków dla operatorów telekomunikacyjnych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

W zakresie prac nad PKE szczególnie pozytywnie ocenia zmianę w zakresie regulacji hurtowych, która stanowi, że w pierwszej kolejności powinna być brana pod uwagę kwestia dostępu do infrastruktury technicznej, dopiero w drugiej kolejności do urządzeń aktywnych.