Paweł Trojan

Paweł Trojan

prawnik z wieloletnim doświadczeniem procesowym, specjalizujący się w prawnej oraz organizacyjnej obsłudze budowlanego procesu inwestycyjnego, w prawie zamówień publicznych, obsłudze spółek prawa handlowego, nieruchomościach oraz prawie nowych technologii. Od 2010 r. do 2019 r. członek KIO, pełniący funkcję Prezesa Izby w latach 2013–2016. Autor dziesiątek publikacji z zakresu zamówień publicznych. Paweł dobrze wie, jak radzić sobie z zakupami technologii w trybie zamówień publicznych oraz jak okiełznać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.