Joanna Namojlik

Joanna Namojlik

Position: DGTL

Joanna zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w tym w szczególności sprawami związanymi z zatrudnianiem pracowników oraz „trudnymi zwolnieniami” pracowników wysokiego szczebla.

Joanna posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych  w sprawach o roszczenia wynikające z rozwiązywania umów o pracę, o mobbing i dyskryminację, o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także w sporach z ZUS, Państwową Inspekcją Pracy.

Ponad powyższe Joanna posiada doświadczenie reprezentowania klientów w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń, w tym przygotowywania stanowisk reprezentowanych podmiotów nakierowanych na minimalizację ryzyk przegrania postępowania.

Studiowała prawo na Uniwersytecie w Białymstoku oraz na Uniwersytecie Warszawskim Jest Adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W wolnym czasie lubi podróżować, poznawać nowe miejsca oraz gotować.

Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.