Bartosz Ulczycki

Bartosz Ulczycki

Position: DGTL

Bartosz jest studentem prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. wspomagając prawników w sporach przed sądami arbitrażowymi oraz w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW – wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności pomagał osobom z problemami natury prawnej, których status materialny nie pozwalał na pokrycie kosztów profesjonalnego pełnomocnika.

Jego zainteresowania zawodowe skupiają się w obrębie prawa gospodarczego oraz prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego prawa pracy.

Prywatnie interesuje się piłką nożną oraz historią.